Buku Agama
Sort by
Show result

Kaedah Berkesan Belajar Al-Quran & Asas Tajwid Siri 1-6 ini adalah untuk para pelajar mempelajari kaedah dan tatacara yang betul dan mudah untuk membaca al-Quran.  Menerangkan cara-cara membunyikan makhraj huruf iaitu tanwin, kasrah, fathah, dhommah, tanda sukun, tasydid (sabdu), hukum mad dan tanda-tanda wakaf. 
 

Buku ini mengandungi 6 siri Iqra’:

● Iqra’ 1: Pengenalan huruf-huruf Hijai’yyah, alif (ا) hingga ya (ي) dengan baris fathah ( َ )
● Iqra’ 2: Mengenali huruf-huruf Hijai’yyah yang bersambung, berbaris satu di atas serta perbezaan bacaan panjang dan pendek
● Iqra’ 3: Mengenali huruf-huruf Hijai’yyah bersambung yang berbaris fathah ( َ ), kasrah ( ِ ) dan dhommah ( ُ ) serta tanda sukun ( ْ )
● Iqra’ 4: Mengenali bacaan kalimah dan ayat yang mengandungi hukum qalqalah dan praktikal ayat mudah
● Iqra’ 5: Mengenali bacaan tasydid (sabdu), hamzah wasol, alif lam ta’rif, hukum nun sakinah, hukum mad, cara wakaf dan praktikal bacaan ayat
● Iqra’ 6: Pengenalan bacaan khas Rasm Uthmani, kaedah mudah mengenali hukum-hukum tajwid dan praktikal bacaan ayat-ayat al-Quran

Penulis: Ustaz Mohd Zanzuari Husain

Harga: RM 18.90
Bilangan Muka Surat: 196 m/s

Siri Bestnya adalah Koleksi siri buku-buku Islami dalam bentuk grafik dan ilustrasi komik. Siri ini dibangunkan supaya memberi kemudahan dan pengisian yang bermanfaat kepada pembaca tak kira usia dan status tentang agama islam dengan kaedah yang santai dan informatif. 

Harga: RM10.00
Bilangan Muka Surat: 30m/s

Kandungan buku ini telah disemak oleh penulis dan di sahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku Iqra’ ini terdiri daripada 6 jilid yang telah diuji di beberapa Sekolah Rendah dan Menengah di seluruh negara. Kaedah Iqra’ didapati amat sesuai dan berkesan dan dijadikan sebagai panduan pengajaran di kalangan murid-murid Sekolah REndah serta pusat pengajian kanak-kanak.

Harga: RM13.00
Bilangan Mka Surat: 31 m/s

Menghimpunkan juzuk 30 di dalam al-Quran. Kanak-kanak bukan sahaja dapat membaca dan menghafalnya malah dapat memahami makna serta pengajaran di sebalik penurunan setiap surah di dalamnya.

 

  • Cara Efektif Mempelajari Al-Quran
  • Pengenalan Asas Tajwid

             Bil.Muka Surat: iqra 1 = 23 m/s
                                iqra 2 = 31 m/s
                                iqra 3 = 28 m/s
                                iqra 4= 31 m/s
                                iqra 5= 40 m/s
                                iqra 6= 31 m/s

Apa yang bagusnya buku Nota Lengkap Mudahnya Belajar Ilmu Tajwid ini?

✅ Merangkui kesemua asas asas Ilmu Tajwid.

✅ Berbentuk nota dan carta yang lengkap dengan menggunakan bahasa yang moden dan mudah difahami.

✅ Mempunyai ilustrasi yang menarik, berwarna warni serta dilengkapi dengan contoh contoh bagi setiap hukum.

✅ Sesuai digunakan oleh ibubapa untuk mengajar anak2 dirumah kerana mumpunyai panduan yang sangat lengkap.

✅ Sesuai digunakan oleh murid murid yang bersekolah rendah dan juga orang dewasa.

✅ Sesuai digunakan oleh para guru atau Ustaz Ustazah yang bercadang untuk membuka kelas pengajian tajwid atau kelas persendirian.

✅ Sesuai juga untuk dijadikan bahan rujukan bagi para guru di sekolah agama dan persendirian.