SET KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) TAHUN 1 HINGGA 6 (4 subjek)
Product SKU product-049
Brand Aras Mega
Size (L x W x H) 26 cm x 20 cm x 2 cm
Availability 180
Tahun
30 left
30 left
30 left
30 left
30 left
30 left
Quantity
Description

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, aspek yang paling penting untuk mencapai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) adalah keupayaan memindahkan kemahiran yang sudah dipelajari dalam Bahasa Melayu kepada situasi komunikasi yang sebenarnya.

Dengan penguasaan KBAT, kualiti murid dapat diukur daripada segi : Kepetahan Menulis Kepintaran Bertutur, Kualiti Pemikiran Semasa berbahasa, Melatih Daya Pemilkiran Kritikal. Oleh itu buku ini perlu dimiliki oleh semua murid untuk membina asas KBAT. Buku ini akan lebih berkesan jika guru-guru dan ibu bapa dapat membimbing anak-anak untuk membina proses berfikir.

78m/s